PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

W ostatnich dniach listopada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu zwołał konferencję prasową, by przedstawić efekty projektu rozbudowy filii w Owińskach. Realizowana inwestycja nie ogranicza się wyłącznie do rozbudowy obecnego budynku.

Na tym etapie projektu, widać już pełną bryłę budynku i wykończenia elewacji, teraz prace przenoszą się głównie do jego wnętrza. Projekt obejmuje również część nieinwestycyjną, która pozwala na podniesienie kwalifikacji naszego personelu Zakładu oraz wprowadzamy nowe formy terapii dla naszych podopiecznych. W filii zakładu pod stałą opieką personelu przebywa teraz ponad 60 mężczyzn, po zakończeniu projektu, przewidzianego na kwiecień 2016, ich ilość wzrośnie do 80.

Na zwołanej w Urzędzie Miasta Poznania konferencji, o projekcie opowiadały Magdalena Pietrusik - Adamska, dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Irena Majer, dyr. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. Przedstawicielka UM nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona z efektów realizacji projektu, podkreślając jego znaczenie:

- "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie" to projekt z punktu widzenia strategii miasta i dążenia do poprawy jakości służby zdrowia kluczowy […]Nie udałoby się go zrealizować, gdyby nie ogromne osobiste zaangażowanie pani dyrektor Ireny Majer oraz jej pracowników – mówiła na konferencji dyrektor Magdalena Pietrusik – Adamska.

Zadbaliśmy również o integrację swoich podopiecznych ze światem zewnętrznym i o odpowiednią kampanię informacyjną projektu. W ramach działań zmierzających do „wychodzenia na zewnątrz”, zorganizowane zostały pikniki integracyjne, wyjścia do opery, a także przeprowadzono konferencję naukową, która dotyczyła problematyki zdrowia psychicznego. W chwili obecnej trwa również kampania społeczna, która jest częścią składową realizowanego projektu. Kampania „Przestaw się na Zdrowe Myślenie” rozpoczęła się w przestrzeni miejskiej Poznania i rozeszła się na cały kraj. Jest ona skierowana przeciwko stygmatyzacji i stereotypom związanym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi i zmagającymi się z chorobami wieku starszego. W chwili obecnej największy nacisk w niej kładziony jest na edukację dzieci oraz certyfikację instytucji i przedsiębiorstw, które przyłączając się do akcji, realizują specjalny kurs on-line.

- Kampania dzięki internetowi wyszła poza Poznań i rozprzestrzenia się w całej Polsce. Mamy już blisko 600 pobrań pakietów lekcji, przygotowanych dla nauczycieli oraz wydanych ponad 330 imiennych Certyfikatów Zdrowego Myślenia, zaświadczających o zrealizowaniu kursu e-learningowego. Zdobywają go urzędnicy, bankowcy, farmaceuci, lekarze, nauczyciele, a także profesjonaliści z wielu innych branż w sektorze handlowo-usługowym, by zaświadczyć o swojej otwartości i gotowości niesienia pomocy dla beneficjentów kampanii – wylicza Irena Majer.

Po zakończonych przemówieniach obu Pań dyrektor Magdaleny Pietrasiuk-Adamskiej oraz Ireny Majer, nastąpiły pytania od zgromadzonych dziennikarzy, a po nich nastąpiła sesja wywiadów indywidualnych.

Odsłony: 1566
 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.