PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

Minęło kolejne półrocze pracy terapeutycznej, nadszedł czas na podsumowania. 21 stycznia 2016 r. w Oddziale w Owińskach ogłoszono wyniki oceny aktywności i zaangażowania pacjentów w realizację indywidualnych planów terapeutyczno-rehabilitacyjnych za II półrocze 2015r.

Każdy z pacjentów zgodnie z indywidualnymi możliwościami został zakwalifikowany na okres sześciu miesięcy do działań terapeutycznych służących podniesieniu poziomu sprawności oraz ogólnej jakości życia. Plan terapeutyczny powstaje we współpracy z pacjentem o ile jest możliwa. Ocenie podlega osobiste zaangażowanie pacjenta i jego aktywność w codziennej realizacji nakreślonego planu. To pacjent decyduje o wyniku, jaki uzyskuje. W każdym momencie może monitorować zapisy o przebiegu procesu u dyżurującego terapeuty zajęciowego.

Wyniki oceny dokonanej przez zespół terapeutyczny przedstawiła Barbara Krzywda - Kierownik Oddziału. 38 pacjentów za uzyskane wyniki nagrodzono nagrodami rzeczowymi, a 20 z nich odbierze nagrodę główną, którą jest dwudniowa wycieczka do Warszawy. Wdrożenie powyższego sytemu motywacyjnego wpływa znacząco na uzyskiwane wyniki, a co ważniejsze mobilizuje coraz większą grupę pacjentów do pełnej realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych oraz podnosi ich odpowiedzialność za własne decyzje – a to stanowi największą wygraną.

Uroczyste wspólne spotkanie zakończono kawą i słodkim poczęstunkiem. Był to też czas rozmów, gratulacji ale też wyjaśnień, dlaczego ktoś nie został nagrodzony zgodnie z oczekiwaniami. Czas podsumowań budzi ogromne emocje wśród całej społeczności placówki, najczęściej radość i dumę. Zdarza się jednak również niezadowolenie, rozczarowanie – co w dalszej perspektywie przekłada się na zwiększoną motywację i mobilizację, by w przyszłości znaleźć się w grupie wyróżnionych.

Odsłony: 1426
 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.