PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

czyli spojrzenie z dystansu na to co za nami

Początek nowego roku to dobry czas na podsumowanie minionego roku 2018 w zakresie działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych w naszym Oddziale.

Wszystkie terapie prowadzone były 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 19.00. Zajęcia prowadzone były przez naszych terapeutów, którzy stanowią grupę wysoko wyszkolonych specjalistów w tym terapeutów zajęciowych, pedagoga specjalnego, muzykoterapeutę, arteterapeutę, hortiterapeutę, psychologa i fizjoterapeutę.

W ramach podtrzymywania efektów zrealizowanego projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” kontynuowane były następujące działania terapeutyczne:

  • Teatroterapia
  • Muzykoterapia
  • Hortiterapia
  • Specjalistyczne zajęcia indywidualne
  • Terapia ruchem/fizjoterapia

Klasyfikacja na poszczególne zajęcia odbyła się dwa razy w roku i objęła wszystkich pacjentów w zależności od ich potrzeb, możliwości oraz zainteresowań.

W 2018 roku w Oddziale w Owińskach udzieliliśmy świadczeń 104 osobom, z czego 93 osoby zostały objęte działaniami terapeutycznymi. Osoby, którym stan zdrowia nie pozwalał na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych zostały z nich zwolnione. Zajęcia odbywały się głównie w formie grupowej ale również indywidualnej. Poniższa tabela prezentuje liczbę pacjentów w poszczególnych zajęciach.

Działanie terapeutyczne Ilość osób w zajęciach indywidualnych Ilość osób w zajęciach grupowych i indywidualnych Ilość osób w zajęciach grupowych Łączna ilość osób objętych działaniem terapeutycznym
Teatroterapia 3 1 56 60
Muzykoterapia 5 5 33 43
Hortiterapia 9 0 35 44
Specjalistyczne zajęcia indywidualne 22 0 0 22
Usprawnianie ruchem/fizjoterapia 29 7 38 74

Wyżej wymienione aktywności stanowiły jednak tylko część działań terapeutycznych, ponieważ w naszym Oddziale odbyły się również zajęcia:

  • z zakresu socjoterapii takie jak trening umiejętności samoobsługi, silwoterapia, imprezy okolicznościowe itp.
  • z ergoterapii w pracowniach (ceramika, filcowanie, witraż, stolarstwo),
  • z arteterapii (biblioterapia, zajęcia artystyczne w sali terapii, filmoterapia)
  • edukacyjno-terapeutyczne
  • stymulujące funkcje poznawcze

Dwukrotnie w ciągu roku dokonaliśmy oceny uczestnictwa i zaangażowania pacjentów w działania terapeutyczne, zakończonej nagrodzeniem najbardziej aktywnych uczestników. Spośród wszystkich ocenianych w roku 2018 pacjentów 59,86% (43 osoby) osiągnęło wynik przekraczający poziom 55% w ocenie aktywności i zaangażowania przy czym 27 osób uzyskało wynik ponad 80%. Nagrodą za aktywność w I połowie 2018 roku była 3-dniowa wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Wieliczki. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogły w niej uczestniczyć zostały zaproszone na słodki poczęstunek oraz otrzymały nagrody rzeczowe. Nagrody za aktywność w II połowie roku 2018 zostaną przyznane w styczniu 2019r.

kopiaDSC 0099

SAM 0116

 kopia DSCN8193

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, drzewo, na zewnątrz i przyroda

 

Odsłony: 2497
 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.