PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

O PROJEKCIE

Dlaczego?

W ostatnim dziesięcioleciu sytuacja zdrowotna w Polsce zaczyna odzwierciedlać sytuację w innych krajach wysokorozwiniętych. Jesteśmy świadkami procesu starzenia się naszego społeczeństwa. Według prognoz w 2060 roku Polska będzie prawdopodobnie najstarszym krajem Europy – osoby o ukończonym 65 roku życia mają wówczas stanowić w naszym kraju 36% populacji ogólnej.

Kolejnym istotnym problemem współczesnej Polski jest niepełnosprawność w rożnym zakresie. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu, schorzenia neurologiczne oraz choroby psychiczne, przy czym wzrasta liczba niepełnosprawności licznie sprzężonych. W Polsce co roku do szpitali psychiatrycznych trafia około 1,5 mln osób.

Jeśli połączymy wymienione wyżej problemy zdrowotne otrzymamy przeciętego pacjenta Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach. Osobę z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawną intelektualnie, często starszą z różnymi stopniami niepełnosprawności, która wymaga stałej opieki i pielęgnacji. Jak wskazują prognozy na przyszłe lata zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne będzie znacząco wzrastać (na podstawie danych z NPOZP o 84% wzrosła zapadalność w latach 1999-2004 w lecznictwie całodobowym psychiatrycznym).

Projekt „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach”, który m. in. zakłada rozbudowę budynku, obecnej siedziby Zakładu, oraz działania mające na celu podniesienie jakości opieki jest odpowiedzią na wyżej opisane problemy.

Nasze cele

Naszym głównym celem jest poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym Filia w Owińskach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu poprzez:

zwiększenie dostępności do świadczeń opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych;
rozbudowę istniejącego obiektu, wykreowanie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym wokół wraz z odpowiednim wyposażeniem;
podniesienie wiedzy personelu pracującego z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niesamodzielnych i zaburzeniami psychicznymi;
integrowanie osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną;
kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Co planujemy?

W projekcie przewidziano dwie grupy działań: inwestycyjne – związane z budową nowego skrzydła oraz nieinwestycyjnie zawierające różnego rodzaju inicjatywy mające na celu podniesienie jakości opieki nad pacjentami; przewidziano również działania kształtujące postawy zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz ze środków z Urzędu Miasta Poznania.

 
 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.