PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

SZKOLENIA

Szkolenia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

Z uwagi na zróżnicowanie problemów, które mogą rodzić się podczas sprawowania opieki w grupie osób planowanych do objęcia szkoleniem wyodrębniono następujące grupy szkoleniowe:

  • dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością ruchową
  • dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych
  • dla rodzin i opiekunów osób z zespołami otępiennymi
  • dla rodzin i opiekunów osób chorujących na schizofrenię

Cel

Podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki w rodzinach osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia dla rodzin i opiekunów we wszystkich ww. grupach obejmuje:

  • komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
  • umiejętności osobiste opiekunów: radzenie sobie ze stresem (techniki relaksacji), asertywność (w tym poszukiwanie wsparcia emocjonalnego)
  • radzenie sobie ze stratą (śmierć i żałoba)

Ponadto dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną przewidziano podjęcie następujących tematów:

  • seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • zachowania trudne osób niepełnosprawnych intelektualnie (agresja, autoagresja)

Zachowania trudne będą również tematem szkoleń w grupie rodzin i opiekunów osób z zespołami otępiennymi. Dla rodzin i opiekunów osób zmagających się ze schizofrenią przewidziano dodatkowo w zakresie szkolenia edukację z problematyki schizofrenii.

Trwa nabór na szkolenie!


rekrutacja

 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.