PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

TERAPIA

Działania terapeutyczne wdrażane w ramach projektu skupiają się na stworzeniu warunków umożliwiających maksymalne zaktywizowanie pacjenta, najwyższy możliwy do osiągnięcia jego rozwój. Wysiłki terapeutów będą zmierzały do zmobilizowania wszelkich, istniejących zasobów u osoby poddawanej terapii, które pozwolą na pełne wykorzystanie jej możliwości.


W trakcie Projektu pacjenci uczestniczyć będą w różnych formach działań - takich jak:

Terapia zajęciowa

Jest realizowana na podstawie opracowanej przez zespół specjalistów specjalnie dla potrzeb projektu „Koncepcji terapii zajęciowej...” która jest szczegółowym programem pracy z osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Koncepcja zakłada stosowanie wybranych technik terapeutycznych tj. horticuloterapii z elementami arteterapii, muzykoterapii, dogoterapii, teatroterapii.

Usprawnianie ruchowe

W jego ramach znalazły się kinezyterapia, zajęcia na basenie i na kręgielni oraz fizjoterapia.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia dla pacjentów obejmować będę następujące zagadnienia: budowa komputera, zasady bezpiecznego i higienicznego użytkowania, nośniki pamięci, obsługa edytora tekstu etc.

Specjalistyczne indywidualne zajęcia dla osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

W pracy z pacjentami zostaną wykorzystywane m.in. następujące metody (lub ich elementy) jak: stymulacja sensoryczna, stymulacja bazalna, arteterapia, trening umiejętności samoobsługi, terapia zajęciowa, komunikacja alternatywna i inne.


Wynikiem realizacji założeń programowych w projekcie, który umożliwi m.in. stymulację pacjentów z głębokimi zaburzeniami, będzie Sala doświadczania świata z salą do integracji sensorycznej. Sala ta powstanie w Oddziale.

Większość realizowanych procesów będzie monitorowana przez zespół specjalistów a wypracowane wyniki i zalecenia zostaną opracowane i wydane w postaci publikacji, by stanowiły wzorzec i odniesienie dla podobnych palcówek w kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym programem i śledzenia postępów z wdrożonych metod pracy.

 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.