PL: Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
ENG: Website uses cookies, if you consent to the use of cookies, they will be stored in your browser.

WYDARZENIA

Kampania społeczna

Skala problemu, jakim jest stygmatyzowanie i wykluczenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz starszych i niesamodzielnych zainspirowała realizatorów projektu do podjęcia tematu i przeprowadzenia w ramach projektu kampanii społecznej, której głównym celem jest kształtowanie pozytywnych postaw społecznych (tolerancji, akceptacji, wsparcia) wobec ww. osób. Treść kampanii skierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, pracowników instytucji publicznych, ale również do wszystkich innych osób, których autorzy kampanii chcą zachęcić do zatrzymania się na problemie i podjęcia działania.

Kampania pod hasłem „Zerwij z chorymi słowami – przestaw się na zdrowe myślenie” będzie prowadzona na trzech poziomach.

Poziom pierwszy

To komunikat główny kampanii w postaci wizualnego przekazu w mediach tradycyjnych (TV, prasa, reklama zewnętrzna - outdoor) i Internecie wraz z mechanizmem viralowym, w postaci akcji wprowadzającej do kampanii w Internecie. Na tym poziomie pojawi się spot reklamowy, plakat prezentowany na bilbordach, tablicach ogłoszeniowych na przystankach (citylightach), tylnych szybach autobusów, ulotkach itp. Ta część kampanii ma prowokować do myślenia, do stawiania sobie pytania o swoją postawę wobec problemu i zachęcać do działania: zerwania z chorymi słowami i przestawienia się na inne – zdrowe myślenie.

Poziom drugi

To działania edukacyjne przygotowane dla wszystkich poziomów edukacji („zerówki”, nauczanie początkowe 1-3, szkoły podstawowe, gimnazja, licea) w postaci opracowanych przez specjalistów scenariuszy lekcji z tematu kampanii z pełnym materiałem pomocniczym do ich przeprowadzenia (pomoce dydaktyczne, nagrania z przeprowadzonych lekcji „pokazowych”). Przygotowany materiał poszczególni nauczyciele mogą pobrać ze szkoły internetowej kampanii i przeprowadzić w swoich szkołach. Edukacja dzieci i młodzieży daje największe szanse na budowanie pożądanych postaw lub ich zmianę.

Poziom trzeci

To działania skierowane do pracowników różnego typu instytucji: urzędów, banków, placówek ochrony zdrowia i punktów usługowych itp. w postaci e-learningowego programu edukującego w zakresie istoty głównych zaburzeń psychiatrycznych, którego pozytywne ukończenie da prawo do uzyskania swoistego „certyfikatu” STREFA ZDROWEGO MYŚLENIA (naklejka). Edukacja tej grupy daje szansę na wykluczenie przejawów dyskryminacji osób, które są podmiotem kampanii.

Wszystkie poziomy kampanii łączy strona internetowa kampanii www.zdrowemyslenie.org.

Kampania wystartowała 2 października 2015 r.

Zapraszamy na stronę kampanii i przyłączenie się do naszej akcji!

 
EEA Grants
Norway Grants
UM Poznań
ZOLiRM Mogileńska
Pomocni Owińska

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz z Miasta Poznań.